dimecres, 27 de març de 2019

L'edat contemporània.

La revolució Francesa.La revolució Industrial i el món actual.


Edat moderna.


 
L'home del renaixement.
La invasió de Constantinoble degut a la seva invasió per part dels turcs fa que molts dels savis i artistes que eren allà es desplacin cap a Itàlia. Es en aquest període de ebullició en el que la banca agafa un embranzida que no minvarà. Evidentment això va lligat a un augment de l'artesania i el comerç. La ciència fa un gran avanç. Alhora que cau Constantinoble s'inventa la impremta (1453).


Hi molts d'artistes a Florència?
Hi ha molt de comerç?
I inventors?
Qui descobreix la Ruta de les Índies?
Que inventa Leonardo a més de pintar i esculpir?


La conquesta d'Amèrica.

Qui acaba la reconquesta de el regne de Castella i Aragó?
Qui expulsa els jueus del Regne de Castella i Aragó?
Qui passa a ser el centre del món?
Que fa la Santa Inquisició?
Qui descobreix Mèxic?
Qui hi ha a Mèxic?
Tenen molts de Déus?
Fumen el Asteques?
Qui conquereix Perú?
Va vèncer "La armada invencible"?
Es va quedar arruïnat el regne de Felip II?


dijous, 21 de març de 2019

Edat mitjana.

L'edat mitjana.

L'islam.

A quina religió es converteix l'imperi romà? Al Crist.....
Amb qui s'enfronta l'imperi bizantí (imperi romà d'orient)? Amb Per...
Dins quin imperi neix Mahoma? L'imperi Per....
Què aprecià Mahoma dels cristians i dels jueus? La creença en un sol ....
Els sembla bé als rics el que predica Mahoma?
On es refugia Mahoma quan fa la seva fugida el 622 dC (Hidjara)? Medi...
Quines normes els posa Mahoma per resar?
Acaba conquerint la Meca Mahoma?
Acaba conquerint Pèrsia?
Acaba conquerint Bizanci?


L'imperi carolingi.


Qui derrota els romans?
Qui atura l'avanç dels àrabs als pirineus?
De qui són totes les terres? Dels senyors feud....
Quin és el nom de l'emperador?
Obliga als nins a anar a l'escola?
Quins números ordena utilitzar?


Els víkings.On viuen els Vikings?
Hi ha homes lliures i homes servs (siervos)?
Tenen més d'una dona?
Què mengen?
Tenen un sol Déu?
Quins són els seus Déus?
Fan duels?
Què passa si fan trampa?
On arriben amb els vaixells grans? Anglat...., Irlan...., Holan.... i Fran....

En resum i simplificant...

 

Edat antiga.

L'edat antiga és el primer període de la història. És història perquè inventen l'escriptura. Com que ja dominen l'agricultura, ja saben sembrar cereals i tenen més menjar. Com que tenen més menjar poden tenir més fills i filles, i la població creix. Com que hi ha més gent comencen les grans ciutats.

Els grans imperis.

Egipte.

Quants d'anys fa?
Com s'anomenen les grans construccions característiques d'Egipte?
Pir....
Qui comanda? El Far....  i el sacer....
Hi ha esclaus?
De que s'alimentaven?
Qui robava el mejar?


Grècia.Eren avançats a Creta?
Tenien ceràmica i joies?
Tenien aigua corrent?
Quins altres personantges importants convivien amb els Grecs?
Buda a la ..... i Confuci a......
Feien teatre els grecs?
Tenien molts Deus?
Votaven? Hi havia democràcia a Atenes?
Saben música?
Tenien esclaus?
Sabien medicina?
Quin esdeveniment esportiu varen inventar?
Qui va ser el seu darrer gran governant?


Roma.


Qui actuava a l'anfiteatre?
Tenien carreteres els romans?
I on duen totes les carreteres?
Inventaren els romans el nostres calendari? Com es deia?
Va néixer Jesus a l'imperi romà?

diumenge, 17 de març de 2019

Els períodes de la història.

La invenció de l'escriptura suposa l'inici de la història. A partir d'aquí distingim distints períodes.dissabte, 16 de març de 2019

La prehistòria III. La revolució agrícola del neolític.

Fa uns 12000 anys, entre el 9500 a.C i 3500 a.C. es produí la domesticació del 90% de les plantes i molts dels animals que alimenten actualment la humanitat. Aquesta revolució és produí a distints llocs durant el mateix període a Nord-amèrica, Mèxic, Sud-amèrica, Africa, Xina i Nova Guinea. Es produí en aquests llocs perquè era allà on hi havia les plantes i els animals que podien ser domesticades i cultivades.Aquesta revolució agrícola és molt polèmica. Uns pensen que feu prosperar i progressar la humanitat. Altres diven que fou el punt en el que els Sapiens es desprengueren de la seva unió íntima amb la natura i caminaren de cap a la alienació. L'evolució no havia preparat el cos dels Sapiens per a les tasques de cultiu (recordem que a nivell corporal no deixa de ser un caçador-recolector) i li ocasionà nombroses dolencies. Quina era l'avantage idò?
A nivell d'espècie proporcionà més menjar i per tant, permetè un augment exponencial de la població. Fos el que fora, no hi havia marxa enrera, perquè ningú estaria dispost a autoeliminar-se per a tornar enrera. Una explicació podria ser que estiguessin disposts a tenir una vida més dura per poder tenir suficient menjar per a construir i sostenir el funcionament de temples.